is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip der waereld-historie voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTIENDE ZAMENSPRA AK,

OVER D£

JOODEN.

Nieuwe Historie.

1 V. Waarom wordt de laate Historie, tot welke wy nu overgaan, de Nieuwe Historie genoemd ?

A. Om dat men daarin veele nieuwe dingen van eenen anderen aart, dan de voorigen, ontmoet.

2 V. Welken dan?

A. Verfcheiden, gelyk Jesus komst in de Waereld , en de uitbreiding van het verkondigd Evangelie, nevens eene nieuwe Jaartelling.

3 V. Wat is, over 't algemeen, daarin aanmerkelyk geweest?

A. Dat de onbefchryflyke duisternis en bederf der Waereld verwisseld is geworden met een heerlyk licht en verbetering.

4 V. Welk Volk verdient hier de eerfte aanmer» king?

F 3 A. De