is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der waereld-historie voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PORTUGEESCHÊ KONINGEN. 159

't Jaar 1279: ook Alfonso de IV, die wel in 't begin op de jagf zeer verzot was, en 't bewind Het vaaren; doch door eenen kloeken Raadsheer tot betere gedagten gebragt werdt. 5 V. Wie verder... ?

A. Zyn Zoon P e d r o de I, die, zyn Ryk willende hervormen, met zich zeiven begon; en het Volk daarin fmaak deedt krygen.

6. V. Waren zyne opvolgers van denzelfden aart?

A. Ja: want Juan de I, zelf geleerd en dapper , hadt mede geleerde en dappere Zoonen : ook Edüard, die Boeken fchreef; en Alfonso de V, die het Ryk door overwinningen, op den Mooren behaald , vergrootte in 't jaar 1438.

7 V. Welken braaven en geleerden Prins verloor de laatfte?

A. Hendrik, Hertog van Vifeo, aan wiens ver. nuft en arbeid men de ontdekking van Indië te danken heeft.

8 V. Behieldt Portugal op den duur zulke groote Vorsten ?

A. Ja, want Juan de II, Koning geworden in 't jaar 1481, verkreeg zelfs den naam van den Grooten om zyne daaden : zo dat 's Ryks grootheid doorhem vastheid kreeg.

9 V. Wie kwam na hem op den throon ?

A. Emanuel, die zo gelukkig was, dat zyn Zeevoogd»