is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurlyke historie voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i84 NATUURLYKE HISTORIE

men eene peul of boon niet noemen, want men noemt fchel, het geen eene vrucht of een zaad onmiddelyk bedekt, en dicht influit, gelyk do huid 'smenfehen hand (*).

Nu zoude ik u, myne geliefde gezelletjes, vry nog wat van veele planten kunnen zeggen, die uwe aandacht overwaardig zyn , en waarvan de Heer ra ff niets gezegd heeft, ik zoude u vertoond hebben eene plant die vliegen vangt, die door den naauwkeurigen Keer Zwagerman juist befchreeven is, als gy op Papa's Bibliotheek eens komt, mengt gy de afbeelding in de werken van onze vaderlandfche Haarlemfclie Mar.'fchappy 5 eens opzoeken; ik zoude u gemeld hebben, hoe men uit onze inkmdfche boomen'mooie Engeifche bosjes konde maaken , en u den fchoonen tulpenboom en veele andere foorten leeren kermen. Doch dit alles zal ik uitflelien tot wy eens een fpeelreisje naar Zorgvliet, Zuidwyk, en HaaileM zullen doen: best zal het dan zyn , dat gy nu

or-

(*) De Hen n aff maakt ter dezer plaatje eenen fchiehhn fprmg om van het plantryk •fteflappen, en daar by eene aanmerking, ah oj hetfexuaalein de plant zo moeilik was om 'er een kind eentg denkbeeld van te geeven; wy hebben het evenwel ondernomen en , gelyk wy da geheels werk door doen , zeer veel trachten te verleuren. Wy tfnden zelfs geene rede , waarom men op eene voorzichtige wyze geene kinderen in de nodige kennis zonde enderwyzen, althans zo ae Heer raff hierin te kon fclmt. of mis f, Men te gejtreng was, zoude het, ons bedunkens, gerost hebben de H'fler rte van zyn' Lubbert met mannetjes en wyfjes komkommers, voor zyn Icestertjes achterwege te laaten, gelyk wy dit tok mrfitum.