is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurlyke historie voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor KINDEREN. 393

ik nu, Oome lief, wel eens wat vraagen ? — Wel zoudt ge niet myn liefje, 't wordt zelfs tyd dat gy, na zulk een zoet toeluifteren , eensjes wat vraagt. — Hcor Oome, wy zeiden fLraks, dat de naarftige en arbeklfaame kinderen, by de nyvre byën vergeleeken worden , maar waarom zeggen de menfehen, als bet fchool by meefter Plak uitgaat, dat de jongens krielen als een wespennest? — Is dat, omdat de wespen zo door een krielen, en heen en weër brommen? — Myn zoetertje, juist daarom ook, want niet te onrecht wordt een gejoel van fchoolkinderen by een nest met wespen vergeleeken. •— ja maar, als zy zoete kinderen zyn , mogen ze ock wel by de byën vergeleeken worden; de Latynfche jongens zyn zeker ook wel ftout, en fomtyds wel fteekelige wespen. ■— Zo zusje dat raakt my ! — Wel neen Ernst broer, ik bedoel u niet, maar hoor, als je eens onder de geleerde'byën zult komen, wees dan niet van dat foort, die den zoeten honig proeven en de werkbyën doodfteeken. — ó fchrander meisje, hebt gy lang gezweegen , uw trekje is doortrapt, voorzeker, de geleerde Profes foren bereiden den honig der wysheid, doch als zy in den korf zyn , fteeken zy elkander, en

worden dikwyls den prooi der vremde wespen

Ernst houd dit kinderiyk lesje van uw zusje in gedachten, als gy eens onder de geleerden zult gefield worden, wacht u voor de fteekelige homBb 5 mels