Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergel. met HEBR: VI. vs. 4—6. 27

wij zeggen, dat ze ook (in dien bepaalden zin) aan Gods zijde onmogelijk zijn.

Van zulken aard nu is ook de onmogelijkheid die hier bedoeld wordt. Het is dan natuurlijker wijs aan de zijde der onderwerpen en middelen , en zedelijker wijs ook aan Gods zijde onmogelijk.

En wie kan dit wraken, die den aard en het wezen van zulk een afval overweegt; want dit ware 't zelfde, (met deze reden bekleedt de Apostel zijn gezegde) ah of zij zigzelvcn den Zone Gods wederom kruifigden , en openlijk te fchande maakten.

Hij benoemt hier den Middelaar Jcfus Christus nae zijne Godlijke natuur, den Zone Gods, den eigen, ecniggeborcn, eewigen Zone Gods; om de fnoodheid van zulk behaan te treffender te tcekenen. — Hem andermaal te kruifigen in een letterlijken zin, is volhrekt onmogelijk, cn hier ook buiten bedoeling. Maar men kan gezegd worden Hem wederom te kruifigen, en wel zigzeU ven, dat is bij zigzelven, of ten opzigt e van zig-. zeiven Hem te kruifigen, wanneer men eenmaal door Christus verlost zijnde, wederom tot dien zelfden haat en gefteldhcid verviel, om welke Christus den vervloekten kruisdood had moeten ondergaan : Of wel , ('t geen nader doel treft) wanneer men de waarde cn kragt van Christus kruifiging, na dat men die eenmaal gefmaakt,

Sluiten