Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o2 AFSCHEIDS.RËDE over

zoo dat gij uw beftaan in Hem hebt, uit Hem leeft, en dagelijks uwe gemeinfchap met Hem naawer , levendiger en ontwijfelbaarder zoekt te krijgen ? Deze dingen zijn 't , die gij in de eerfte plaats nodig hebt, eer gij in den Heere zult kunnen liaan. Deze dingen zijn het, waar toe wij u vermanen , met hartelijke aanfpooring , dat gij u toch in den gebede geduurig voor den Heere fielt, op dat Hij door zijnen Geest, die genade in u werke.

3. Maar zijn er , gelijk er waarlijk onder u zijn, die deze gemelde dingen bevindelijk kennen , toetst gij de opregtheid daar van hier aan, of gij ook ftaat in den Heere, wakker en bereid door zijne genade en in zijne kragt tot een llandvastige gehoorzaamheid des geloofs f En dit is het, dat wij u vermanen , en welke, vermaning ik voor 't laatfte op u wil aandringen. Dit woord wil ik u als het laatfte nalaten, zoo dikwijls gij mijns gedenkt, zo gedeukt aan dit woord, en gij zult eene gezegende gedagtenis hebben , zo menigmaal die herinnering u tot de betragting hier van aanfpoort.

Gedenkt dan aan uwe roeping, gelovigen , die u verbindt om te ftaan,en te blijven haan, onaangezien alle dreigend of drukkend kwaad, dat u deswegens overkomen mogt. Staat met onvertzaagden moed om der waarheid en Godzaligheid wille. 'Zeide eens Nehemia, 20a een man ah ik vlieden ? Alaar zou dan een Christen ,

Sluiten