Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

508 AFSCHEIDS-REDE over

kwade arbeiders, waar van hij hun dikmaal ge. zegd had , en ook nu nog wenende zeggen moest, wegens den indruk die 't bij hem had. dat zij waren vijanden van het kruisje Christi. Maar integendeel 0722e wandel is in de Hemelen, waar uit wij ook den Zaligmaker verwagten, (namelijk') den Heere Jefus Christus.

Ge begrijpt dus geliefden , hoe deze woorden in verband te ftade komen, in 't oogmerk des Apostels.

En 't zijn deze woorden, welke ik thands de mijne make , en na tijds gelegenheid kortelijk aan uwe aandagt zal tragten toe te ligten. Gij lieden weet dat ik het grootfte gedeelte mijner verklaringe uit dezen brief onder u ontleed heb, daar van ik mijn werk onder u bearbeid, heb nagelaten , en zo de Heere mij leven en gezondheid fpare , ik denk verder te zullen voord zetten ; op dat gij na mijnen uitgang nog door het zelve moogt gehigt worden. Zoo heb ik nu ook in dit zelfde huk willen blijven, en ook dit uur daar uit mijn verhandeling ontleenen.

En wat zou aangenamer kunnen gevonden worden , als dit voorbeeld van eenen hemeisgezinden wandel? en teffens dienen kunnen tot vertroosting , daar alle droefenis en fmerten door verzagt en verzet kan worden ! Mogt de Heere zijnen Geest daartoe uitftorten in een overvloedige mate,

In

Sluiten