is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der hervormde kerk aangaande het borgtogtelijke van Christus lijden bevestigd, of Betoog dat alle de smaadheden [...] welke de Zaligmaaker [...] heeft ondergaan, eene betaaling geweest zijn voor de zonden [...] van zijn volk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Q 220 )

of aan het genade - verbond in zijn geheel. Neen, maar in God, zoo als die zich in Christus openbaart, en in dat gantfche verbond, is en blijft zijn lust, en zijn heil.

§• 12.

Iets dergelijks, ja genoegzaam volkomen het zelfde^ moet ook omtrent het geloof in Jefus Borg-geregtigheid opgemerkt, en van eiken Christen in het oog gehouden worden.

Naamelijk het groote voorwerp des geloofs, het welk men zich hier beftendig moet voorftellen, is het lijden van Jefus in zijn geheel; dat is, het eenig, en in alles volmaakt, zoen-offer, waar mede Christus, door allerlei lijden, in ziel en lighaam, van zijne geboorte af, tot zijnen dood, te ondergaan, ons lijf en ziel van de eeuwige verdoemenisfe heeft verlost, en ons Gods genade, geregtigheid, en het eeuwige leven verworven. Wie dit uit het oog verloor, en alleen in eenig gedeelte van die zoen-öfferhande, bij voorbeeld, in het ziele-lijden in Gethfemane , in de geesfelinge , de kruifiginge , den dood, of welk gedeelte het ook zij, de waare en tot alles genoegzaame verzoening zogt of flelde ; die zoü ongeregeld omtrent het Borg lijden denken en werkzaam

zijn. Geen deel of bijzonderheid des lijdens op

zich zelve, en van al het andere afgefcheiden, gelijk bij herhaalinge en ten overvloede is gezegd en beweezen, hoe zwaar het ook geweest zij, heeft de volkomene zaligheid voor eenen zondaar verdiend, of zelfs de volmaakte verzoening en verlosfing van eenige bepaalde zonde of elende te weeg gebragt. Dus moet en zal een Christen, indien zijn geloof op de regte wijze werkt,

nooii