is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over Rom. VIII: 28{a}. - I. Cor. X: 9{a}. I. Timoth. III: 16{a}.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7§ LEERREDEN

fterven, noch het vuur der Goddelijke verbolgenheid, immer, zal worden uitgebluscht; dan, zal jbij, in een verichrikkelijk, en geheel onherftelbaar verderf, ondervinden, dat Jefus, in waarheid, Was de Zoon van God; dan, zal hij gewaar worden, dat Jefus eene volkoomene kennis droeg van «He zijne fnoodheid $ en van derzelver verzwaaxende omftandigheden; dat de rechtvaardigheid van Jefus geene krenking dulde; dat zijne heiligheid geheel vlekloos, zijne waarheid onveranderlijk was; dat zijne langmoedigheid, hoe wijd ook uitgeflrekt, echter, haare grenzen had; en dat het Hem aan geene macht ontbrak, om zijne haaters de ftraf van hunne onzinnige woede te doenfmaaken: met een woord; dan, zal hij, in een eindeleos, en geheel onherflelbaar verderf, den fchroomelijken uitflag zien der verzoeking en beproeving, door hem, omtrend Jefus, in het werk gefield.

Verfchrikkelijke gevolgen, voorzeeker! gevolgen, niet alleen verbonden met den waaren aart

der misdaad, die wij hebben voorgefteld;

niet alleen gegrond op de denkbeelden, die wij ©ns vormen möeten van Jefus rechtvaardigheid; maar, welker ontwijffelbaare zeekerheid, daar en boven, door onderfcheidene uitfpraaken van het Woord van God wordt aangeweezen! deeze, toch, is de treffende waarfchuuwing, zelfsaan Koningen, en Richters der aarde gedian, die tegen den heere, en tegen zijnen Gezalfden opflonden; kusfet den Zu?iet op dat Hij niet

en