Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN KWIKZILVER.

515

De Thermometer zakte langzaam tot 32J Graad , en bleef 'er eenigen tyd ftaan, terwyl wy zagen dat de Kwik in de Buis aan de zyden daarvan bevroos, zo dat dezelve een bekleedzel verwekte gelyk aan dat van het Plaatzilver in de Leydfche Vies; denzelven overbrengende in een tweede Glas, met een Koudeverwekkend mengzel, viel de Thermometer in vyf minuuten tot 36 Graaden; waarop de Thermometer liaan bleef zo lang het mengzel denzelven omringde. Zeer opmerkenswaardig was in deeze Proeve ,

dat de Kwik in den Thermometer nog vloeibaar was,fchoon deszelfs Bol bevroozen zat in de Kwik in de Buis: want het Inftrument omkeerende, liep de Kwik uit den Bol in de

Pyp. Hier hebben wy eene Proeve, dat Kwik 3I

Graad kan verkoeld worden beneden het Vriespunt van Kwik , zonder een vast lichaam te worden.

Derde proeve met Oorfpronglyke Kwik. — Naardemaal men onlangs beweerd heeft, dat een Thermometer, gevuld met dubbelovergehaalden VVyngeest, beter gefchikt is om bet Vriespunt van Kwik te bepaalen, dan een,gevuld met hetzelfde Metaal: dewyl deeze de Bevriezing langer wederftaat, doriipelde ik den Thermometer , met VVyngeest gevuld, in de Buis , waarin Oorfpronglyke Kwik gedaan was. Den Toeftel in het Glas met het bevriezend mengzel voor vyf minuuten gezet, en in een tweede Glas overgebragt hebbende, daalde de VVyngeest in den Thermometer tot op 3a Graaden. Wy onderzogten de Kwik, en vonden dezelve bevroozen, fchoon de VVyngeest vloeibaar bleef, en de Thermometer op dezelfde hoogte ftondt; niet alleen terwyl de Toeftel in het koude mengzel vertoefde, maar zelfs, naa dat ik denzelven in eene warme Kamer bragt, en op dezelfde hoogte bleef, tot dat een groot gedeelte van den Bol des Thermometers ontbloot was door het fmelten van het bevroozen Kwikzilver, 't geen by druppen in een Glas viel.

Vierde proeve op Gemeene Barometer-Kwik.

De Kwik - Thermometer, in de eerfte Proeve gebruikt , werd in deeze Kwik geltooken, en geplaatst in het Glas met het verkoudend mengzel, en, naa vyf minuuten verblyvens, in een tweede Glas overgebragt, waar de Thermometer, in vier minuuten , tot 38 Graaden daalde, en

ftaan bleef. Hier vertoonde zich 't zelfde vreemde

verfchynzel als in de Tweede Proeve, in eene meerdere maate; te weeten, dat de Kwik, tot 5I Graad verkoeld

meng. 1791. no. 12. Mm was

Sluiten