is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZETTING VAN HET O* TESTAMENT. 44?

hadt, werdt het als eene heilige plaats aangezien. Meer hiervan in het Mof. Recht. IV. D. §. 188.

Vlucht na Gefur in Syrië , eenen godsdienst beloofd , indien Jehovah hem na Jerufalem te rug Vs. 9. bracht. De Koning gaf hem dit verlof, en hij ging af na Hebron.

10. Ondertusfchen hadt Abfalom opftookers onder alle Hammen van Israël uitgezonden, die, zoo dra zij de trompet zouden hooren , zeggen moesten , dat Abfalom te Hebron als Koning uitgeroepen was.

11. Hij hadt tweehonderd menfchen uit Jerufalem op de offermaaltijd verzocht, en dezen waren heel onfchuldig , zonder iet van de zaak te weeten,

Vs. S. Na Gefur in Syrië*'] Hier wordt nog klaarer, het geen ik over Hoofdjt. UI: 3. Hechts vermoedde , dat die Koning van Gefur , wiens dochter David ter vrouw had , geen Kanaaniter géweest is. Van het Kanaanitisch Gefur , wordt dit Gefur hier duidlijk genoeg onderfcheiden , dat het Gefur in Syrië heet, want nooit verwisfeit het Oude Testament Arameërs en Syriërs met eikanderen; maar ziet ze altijd, zoo als zij ook waren, als twee verfchillende Volken aan. Nadien Gefur in het Hebreeuwseh eene Brug heet, zoo kunnen, gelijk bij ons, meer Heden den naam van Brug of Brugge gehad hebben j en dit Syrifclie Gefur lag misfchien aan den Örontes , of zelfs aan den Eufraat. Nu is het begrijpelijker, hoe Abfalom, na den moord van Ammon daarheen vluchten , en voor David veilig zijn kon'* het welk men moeilijk verHaan kan , indien Gefur een klein, geheel met Davids landen omringd, Koningrijk geweest ware.

Vs. io. Om dit te verflaan , móet men weten , dat in het Israëlitisch land hier en ginds , op hoogten van wijd uitzicht , wachters gefield waren, die de trompet fteeken moesten , wanneer zij eenen anderen wachter hoorden trompetten. Dit was wel , hoofdzaaklijk , in oorlogstijd , ten einde, bij eenen vijandlijken inval, het gantfche land te waarfchüweri, of op te ontbieden, dus ingericht; maar men kon door dit middel ook andere tijdingen, (bij voorb. van eene overwinning ,) met Ongelooflijke fnelheid door het gantfche land verbreiden. Denklijk was er in de wijze van trompetten, iet, dat zijne betekenis hadt, en vrolijke tijdingen onderfcheidde van alarm, wegens den inval van een Vijand. Als nu te Hebron de trompet geftök'en werdt, ging dit , zonder dat de wachters wisten , wat het bete* Hh a ken-