is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den aart en zeden der hindoos. 75

v« omhelsde die van haare eigene Sexe, nam eenige van SSSn af, wie zy droeg, en verdeelde ze onder fm a de l'aatfte tekens van haare genegenheid. De Vouwen fcheenen grootlyks ^^^W^^f. ftilte andere boezemden weeklagten uit. Maai de V\eou we was volkomen bedaard, glimlachte en poogde haat te vrrtro' sten : zy tradt na den Houtlïape , en wandelde er

rT«„™i hebbende raakte zy den voet met haaie hand

del outmyi, v » beginne zo zwaar, dat ik

ïniddelvk moet geftikt weezen , ft geen my de verligtenae

Se Vrouw j tusfehen de zeventien en achttier, laaren weigerde zo ras haar Man het leeven had afgelegd , den nd te verbeiden, haar tot bedenken gelaaten, en verklaarde Xfton^an de Brahmans, en de daar by zynde ge u gen , m befluit, om zich, nevens haaren overleden Man, te laaten

vEi ^rPrfrheide boodfehappen ten zelfden einde, de

haar verlcheide troont n PP M . . en éé„ jongetje ,

rtt^ vLr^ÏÏSfTffli verfchrikiyklieden en pyn van

böodichappen; dat 'er niets meer overig was, waarom^y

(*) Holwell's J^M» Gw»^»* of the Gentoos er

Hindeos,