is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVÏR. HET CYCELOQ*.

der twistgedingen des te minder ongelukken: tls dit niet ^o^T^, om ons in dit en in het toekomende leven gelukkig te maaken. Wat is er noodif om voor een toekomend leven gelukkig te zyn? Men

"^Stl noodig om het in dit leven je zyn voor zo ver de onvolmaaktheid van onze Natuur dit toelaat i Men

""Hemf groottte dwaasheid zyn, indien men alle menfchen daartoe wilde brengen dat over de Overnatuurkunde dachten. Men zou^ vee ge makkelyker het gansch Heelal door de Wapenen knm en overheeren, dan alle de verftanden van een enkele Stad

*%&$&5fSfr& gemaklyk van de wakeden der Landmeetkunde overreeden; waarom ? om e' ^ eene is , die niet een klaar betoog is ^^J&gf£ waarheid: t*«mo«J W« tf ner. ^ ^tgn.

plaats in de Overnatuurkunde, en in de Godgeleerdheid.

Z. M'

de gelukkige echte stand.

In alles wat zy zeggen is niets gezochts .hunne ëfenftff eerlyk gemoed. mpobli»ihsche gelieven.

fchonwinge» voot n lieden ™ een,s nu. lyn.

kanders »evfn ™iieden in het heiligdom der trouw elkande-

•ntllooten-, laat dan de ontucht^vry den heiligen Echt 1.^