is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43* leevensberist VAN PH. doddridge.

Een die ten oogmerk hadt om in de Kerk van F*.,Um* dienst te doen verkoos een of twee jaaren ™ onl Zt

SthS VanA^;ren0DDRIDG^ T hy ^ «VuStaE r.u lë i Anderen > wier Ouders mede van de EnseU fche Kerk waren , genooten zyn Onderwyl en Oo3ft en kreegen vryheid om den Godsdienst^de ™$£&

>v^LUTg,meen.De ^ * Zy"e ^

(fwwfc e» S/oj &v «»e «ader? gelegenheid.)

schets van het leeven en dr verrichtingen van den heere

AART SCHOUMAN, als konstschilder beschouwd. .

^S"'* Kamer va»

ruiura, '"jj&'i mtfgfkrs Oud/Ie Regent der Frye Haagfche Teken-Academie, enz. enz..

Medegedeeld

Door den Heere corn. ploos van amstel, j. cz.

DevSfdiCh^tenis!f- df uitmuntende menfchen van ons Vaderland, die door hunne bekwaamheid niet al een hier, maar ook elders, zich hebben beroernd^ma-ik? te helpen bewaaren , bevordert, myns oordeel ^nW aïen de achting, die wv rechrmiario- i, ' , 1 alleea

werken verfchtildigS zyn "S/f"^""? Vf*™'* m digt het den yver'en lust'om*'Ln t^oS^r" bereiking van het toppunt der hoogere volkomenheid waar toe onze vermogens tot de Kunften of Weeten fchappen zich zouden kunnen of mogen vertellen

Maar, gelyk in alle voorbeelden, dl fmnk 'met hot gezond verftand gepaard moet o-eTOnden ™ ^ dient in de naafvolging inzondeheid, het ° vod'voor het bevallige, dat wy daarin vinden, door een iuist oor deel beftierd te worden , of her wnrA, i i J. or* ?„g der Vogelen, A^""*

ho°o°rrd8«rdt.Van mMt » hi™°"«> fffe

Dee-