Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE

VAD ER LANDSCHÉ

LETTER-OEFENINGEN.

Aardrykskunde des Bybels , door ysbrand van hamelsveld. Derde Deel- Te Amfterdam by j. Allart, 1793, - In gr. 8vo. 464 bl.

"r\e geleerde van hamei.sveld ontvouwt in het derde \_JP Boek, 't weik het eerfte gedeelte van dit derde Deel bcllaat, de inheemfche Aardrykskunde van moses ; zodanig , dat hy, in het eerfte Hoofdftuk, de aloude Inwooners van Kanalin: in het tweede , de Kana'dniten , als Inwoners van'Palestina , ten tyde-der Aartsvaderen en Mo/es; en in het derde, den oorfprong dier Volken , huftf 11e geaartkeid , levenswyze , en burgerlyke en godsdienftige ge jleldheid, befchryft. In het vierde Hoofdftuk deelt iiy eene befchryving mede, van de Steden en Plaatzen iri Palestina, van welken moses in zyne Schriften gewaagt; en in het vyfde , van de toglen e& omzwervingen der Aartsvaderen in Kanadn* De Aardrykskunde van het Boek Jojua wordt in het vierde Bvek, of het tweede gedeelte van dit Deel, voorgedraagen ; als, in het eerfte Hoofdftuk: de toeftand van Kanadn,. toen de Ifraëliten in dat Land trokken: in het tweede Hoofdftuk, een»re algemeene berichten van de Ifraëliten. In het derde, dé woonplaats der IlïaëÜten in Egypten ; en hunne togten door de Woestynen van Arabie. hi het vierde s het recht der Ifraëliten op Kanadn , en hunne bezitneeming van hetzelve; wordeude de verdeeling van hét Land onder de XII Stammen, in het vyfde Hoofdftuk, voorgeftelt; en de eerfte verdeeling van het Land, beoosten den Jordaans aan twee en een halven Stam, in de eerfte Afdeeling befchreven. De bygevoegde Landkaart vernetld ,de Woon» plaatzen der allerou dte bewooners Van Palestina, en der nakomelingen van Kanadn, benevens de Landen der Filiftynen , Amalekiten, Edomiten, MoöMten * Amnwnüen t Midianiten, IsmaïUten, en verfcheideue anderen.

De vraag, in den aanvang van dit derde Deeli door van hamelsveld voorgefteld: Wie waren de eigenlyke inwooners van Kanadn , ten tyde van mosss ? beant-

leït. 1793. no. 6, q woordt

Sluiten