is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ovèr HET CÊLTiSCH taal - EIGÈNi ftk

over het celtisch taal-eigen;

Aan de Wel Ed. Heeren Schryvers der Algemeene Va* derlandfche Letteroefeningen.

MYNE HEEREN!

TT et nevensgaande las ik met zo veel gencegen, in een X~Jl Franscli Maandwerk, (VEfprit des Journaux, Novi i?93 5) dat my de lust bekroop , om net, hoewel op eernen vryen trant, met uitlaating van het geen my toefcheen overtollig te zyn, voor my zeiven te vertaaien; zedert dagt ik , dat het niet ongepast goude zyn voor Uw Maandwerk»

Ik neem de vryheid het Uw Ed., zo als 't is, toe ta zenden, 01», zo gy 't der moeite waardig vind, hetzelve te plaatzen.

Ik heb 'er alleen by te voegen, dat het een gedeelte van een Uittrekzel is uit VAveugle de la Montagne. Ik ben, enz.

Twee groote Huisgezinnen, Stamvaders van twee groote Volkeren, de vlakten van den Sennaar verlaatftnde,verdeel» den zich op de Aarde, die zy met hunne Nakomelingen vervulden.

Deezen waren de Celto-Scyten en de Sarmaten. De Oudlten, (de Alten, Chalten, Galaten, Gallen,) de Celten, wendden zich naar den Caucafus, en, geftadig zich links-af keerende, bevolkten zy Europa, en een gedeelte van 'net Noorden van Afië, van de Zabacfche Zee, (Palus Meiotis,) tot aan de Pyreneën en de Colommen van Hercules. Van daar is 't , dat men hen Celt-Iberi ^ of Opper-Celten, genoemd heeft; tot dat men de geenen, die aan deeze zyde der Alpen woonden, blootelyk Celten, Galten, Gallen, Wallen (*), of Calen (f), genoemd beeft,

Dee-

(*) De Inwoonders van Walles, of 't Oude Balgiura van Engeland.

(t) De Bewooners van Irland, oflberland, (Over-boveu» laad,) voornaamlyk die aaa den Zeekant,of de Duiuen, woonden ;