Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C GÏR.TA NNEl

val c cm™^ %W ttV **

c. girtanner. Tb Utrecht, by W. van V7er worst, 1793. /« 8y0. Ip4 J W' Van ÏZer

v^adE "ld't Boekdeeltje te recht geraaken, en zich ™ 5e"; ?1 heer girtanner heeft ze daar in verzameld , en, fchoon meerendeels ingerigt om de Deugden

£neKfESfEN5XVI fn die $™ Gemalmne ofte ^Leèven dU P 8 ^cdotes in, die het fch?nd-

nSè* Znnl^ van den Bloede' van Staatsminister en Hovelingen, betreffen. Alle zvn ze, *elvk het in t zamenltel en van zulke Boeken gaat, Set even 7ewig ig, ja 'er lóopen niet weinig Kleinïeheaeronder voor vvelker verfchoonfng de byzonlefheid %d^Tytli,hel

gemeen fr-hm l^Kkl ë ' net Huislyk Leeven geene

ïa^^mÏ^B1 mC11 ' fCh°S-n min d3n de gir-

deS n ^ lodewyk den XVI ingenomen, dit Boekdeeltje niet genoegen, en niet zonder vrugt, leezen , om ^™,ldend<VCn voorbereidende oorzaakeS deVFra JZ /myisieimg van Staatsdienaars, onder welken zo veele SS dQ°rfleê'ten' °Pde" Throonzat, Ton dien niet be-

Girtanner zelve is van dit gevoelen. Zie hier eene *Wo*, aan welker flot hy dit bltuigt„ De Heer ca „ lonne zogt, terftond na zyne aanftell ng, z" bv de " Üf^r ?ameS Van het bemind t" maak^n. YH, " kfst ï i™°r T °Ver' 'V****» Livres uit de fcha? " SS fW g en' terbetaalinge der fchulden van " ce wishv lAr°£ Voorden Graaf van proven' %n v n yTR ^ CZdfdTe-maand' CDeccmber 1783) een " SrZ rv& fr-1/ A1V1^ te ^werken. Aan ver, " nl Cf}eerc\m dee,de hy belooningen en jaargelden " Kcmïnly i ^ pry/en zoudon- «7 overreedde den

Sv?fe^t^d^°ederenJte ko°Pen; van welken de, " het 5ï^p, k -ilinfte VTrdeel ko» trekl'cn, naamlyk 5, en het Goed Isle Adam van den Prins van contv,

„ voor

Sluiten