Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 NATUURLYKE HISTORIE DER ONWEERSVOGELEN.

4 heelen Krop, het binnenfte gedeelte der Vleugelen, ar ,, het benedenfte gedeelte van den Hals en den geheele»

Kop, volkomen wit, maar de Rug, het boveniïe dei' „ Vleugelen, en den Hals, donker bruin, op't zwart trek-' „ kende ; zy worden onderfcheiden door den naam van '„ domos prietfs (jmarp ruggen). Men houdt deeze Vogelen

voor de zekerlte Aankondigers van zwaare Stormwin* w aen O"

(.*; Hist. Gen. des Voyages, Tom. XIII. p. 498.

waarneemingen over de ïnwoonders van het garrow-gebergte, in indie , GEDAAlN DOOR j01in eliot, esq. GÜDUURENDE een OPENIirtAli gezantschap , in DE jaaren MDCCLXXXVIII

en MDCCLXXXIX. (Omleend uit The Afiatic Refearckes, Vol. Ilf.Ji

In het algemeen zyn de Bergbewoonders van Indie aax> gemerkt als Wilden, zonder Wet of Zeden, geheel aan roof en plundering overgegeeven. Nogthans heeft men bevonden, dat eenigen hunner, door eene goede behandeling , befchaafd en vreedzaam konden gemaakt worden; e» uit de Waarneemingen , op de Bewoonders van het Gebergte Garrow gedaan, door den lieer eliot, den eerfteit Europeaan die dezelve bezogt heeft, fchynt men te mogen opmaaken, dat foortgelyke gunlïige gevolgen, als men omtrent eenigen heeft waargenomen, verwagt mogen worden van eene gunftige behandeling omtrent" het Volk in 'tr algemeen.

De Landflreek, welke de Garmvs bewoonen, is ryk en vrugtbaar in aangelegene voortbrengzelen.

Een Garrow, dus wordt hy door den Heer eliot afgetekend, is een rustig, welgevormd, Man, iierk, en "in Haat om veel werks te doen, van een ftout uitzigt, met ttnCafers neus, kleine oogen, doorgaans blaauw of bruin, een gerimpeld voorhoofd, en overhangende wenkbraauwen, breed van mond, dik van lippen, kort cn rond vaa aangezigt, hun kleur is ligt of donker bruin. Hun Kleeding beftaat uit een bruine gordel, omtrent drie duime* breed, niet een blaauwe ftreep in 't midden, dezelve gaat iVKdsom den middel tusfehen de beenen heen, en is vas

Sluiten