is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het eiland corsica.

\\«tr\ in den Landbouw, zich op den Koophandel toe te leggen, en zulke bezigheden te aanvaarden, als afgebrooken waren, tot bederf van allen vlytbetoon , door het lan°- aanhouden des Oorlogs. Het Corfieaanfche Volk, vereeni"d, kreeg dus eene vastheid; en, waren de Franfchen niet op nieuw tusfehen beiden gekomen, het zou den Corficaanen gelukt weezen, de Genueefien geheel van hun Eiland te verdryven.

Doch, wanneer paoli op 't punt ftondt om een gelukkiw einde aan den Oorlog te maaken, flooten de Genuee'fen, in 't Taar MDCCLXIV, een Verdrag met de Franfchen by 't welk de laatstgemelden zich verbonden om de vèrderkte Steden van Corfiea, voor den tyd van vier iaaren, met Krygsvolk te bezetten.

In 't Taar MDCCLXVII verkogten de Genueefien htm eisch op de Souverainiteit deczes Eilands aan den Koning van Frankryk, die, ten deezen Jaare, ter verfterkmg van de Krvp-smagt reeds op Corfiea gelegerd, een magtigLe«er zondt, onder bevel van den Graal de vaux. Veel belooveride Manifesten werden 'er uitgegeeven, om de Corficaanen over te haaien dat zy Onderdaanen van ■Frankryk zouden worden; doch zy, aangevuurd door Vryheidsliefde, llocgen de Franfchen af in verfchcide gevegten. Nieuwe Manfchap tot verfterking uit brankryn gezonden zynde, werd de ftryd, in 't einde, te ongelyk; de Inboorelingen, verzwakt door hunne Overwinningen, vonden zich ter onderwerping genoodzaakt; en de dappere paoli , in Zomermaand des jaars m1jl-l.la1a, gedwongen zyn Vaderland aan deszelfs noodlot over te laaten, begaf zich aan boord van een Engelsch Schip, •landde te Livomo, en voer vandaar na Londen, leefde 'cr veele jaaren, befchermd en onderdeund door het Hof van Grooi-Brittanje..

. Corfiea dus te ondergebragt zynde, maakte de Franfche Bevelhebber nieuwe fchikkingen op het Beduur des %\lands; 't zelve werd gebragt onder het Regtsgebied des Parlements van Provence. Inmiddels verheten de Inboorelingen dit Eiland in grooteu getale; terwyl de onveifchrokkendden van de overgebleevenen icnuilplaatzen zogten in de bergagtigde gedeelten , uit welke zy alle. 'gelegenheden waarnamen om aanvallen te doen op minne Vvanden, als deezen, in kleine partyen verdeeld, omi ^wie/ven; zonder genadebetoon bragten zy alle Fr aftreken* die hun ia handen vielen, om 't leeven, Naar. t H 5 «e-