is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

köRTÉ SÏËlLiNGÈN OVER DË JtlYSTÖNÖMiË* 4§3

Het aridef behoort tot dé Opvoeding, de HebbelykheÖen, de Leevensomftandigheden , het Staatsbeftuur, den Godsdienst, de Gezelfchappen, de Lugtftrëek i het Voedzel, enz. enz.

Niemand is onkundig hoe zeef veel alle deeze uitwendige oorzaaken op den Mensch werken, en de eerfte hoedanigheden wyzigen, die ,het gevolg moeten weezen Van 's menfchen Natuurlyk Maakzel.

Het is dit Natuurlyk Maakzel, 't Welk de eeffte oVeïeenkomften, van welke wy gefprooken hebben, doet gebooren worden. Deeze Mensch word fterk en kloek ^ geene zwak en teder, geboorem

Deeze Mensch brengt by zyne geboorte mede ter Wereld een Natuurlyken Aanleg voor Gevoeligheid. —— Een ander, in tegendeel, is van veel harder Geaartheid.

De eene Mensch brengt mede ter wereld eed Hoofd *t welk een groote menigte van Gewaarwordingen kan bevatten , die zamenvoegen, en nieuwe overeënkomftert ontdekken; met één woord alles om een Genie te worden* — De ander brengt een Hoofd mede ter Wereld waarin hy flegts een zeer kleinen voorraad van denkbeelden kan bevatten.

Maar de Opvoeding, de Leevensomftandigheden, de Verkeefing, en eindelyk de geheele Leevenstrant, wyzigt alle die hoedanigheden,

Hy, aan wien de Natuur alles gegeeven heeft het geen • vereischt wordt om een Man Van Genie te zyn , kan een Domkop wórden door mangel aan Opvoeding , door zich op niets toe te leggen. Terwyl hy, aan wien de Natuur veel min gunftig geweest is, veel kan aanleeren door langen en onvermoeiden arbeid.

De groote maate van Aandoenlykheid , Welke de Natuur aan Gesar gefchonken hadt, werd verftompt door zyne Eer- en Staatzugt; en hy deedt misfehien meer dan een Millioen Menfchen in de Oorlogen, die hy voerde, omkomen.

De Natuur fcheën niet gunftig geweest té zyn aan

socrates. Arbeid en Bevlytiging heeft van hem

een der beste menfchen gemaakt, die by het Menschdorn zeer veel verdiend heeft.

Ondertusfchen wagte men zich om het denkbeeld te omhelzen van helvetius ; Dat alle Menfchen, die goede

meng. 1795. NO. 11, li Zin-