Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l8 LEEK RE Di. Li t uORBEREIDINO

en over den noch niet gehoor en Verlosfer Israels.

Maria maakt zich aanftonds reis vaardig, om haare Vriendin aan haare vreugde deel te doen neemen; zoo dra Elizabeth de groette van Maria hoorde, fprong de ongeboorene Johannes, naar de voorzegging des Engels, reeds van *s moeders Ltgchaam af aan, met verheuging op. Elizabeth wenfcht zich geluk de moeder van •den Mefsias te zien. Alles is in beweging en vreugde! allen zijn vervuld met die groote verwachting van den Verlofser derwaereld te zien. Heerlijke afbeelding dier gemoedsaandoeningen , met welke wij ons tot het aanftaande Feeft der Geboorte van Jezus voorberijden moeten.

Wij moeten ons allen in voorraad over de overweging van het groote heil, het welk door deeze geboorte van den Hemel op de Aarde nederdaalde, verheugen, dat moet een vreugdefeeft voor ons zijn, wij moeten ons tot die Godvruchtige gevoelens van deeze, met den H: G. vervulde perfoonen, door nadenken en gebeden, zoeken te verheffen; alles in ons moet vreugde zijnenze Kinderen en Onmondigen moeten met ons in die vreugde over deeze groote heil aanbrengende Geboorte deelen.

In

Sluiten