Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het k e r s f e e 8 t.

Deeze Lofzang geefc derhalven ons een heerlijk tafreel dier ichoone dankhaare en Godvarbeerlijkende gewaarwordingen, waar meede het geheele hart van Maria vervuld was. Een hare, dat God, als alles in allen , zich zelve als onmachtig en niets, erkende en gevoelde; dat geheel ootmoed, en aanbidding van de goddelijke Almacht, Heiligheid, Goedheid, Trouwe en Waarheid , was.

Maar deze Lofzang bevat ook te ge!ijk in zich Leerrijke Waarheden, die onze bijzondere aandacht en overweging hoogstwaardig zijn; en die teffens tot eene Voorbt-rijding voor het Heilig Kers-Feest juist gefchikt zijn. Twee van deze gewichtige Waarheden ziin de volgende: De Eerste: die van de onveranderlijke

Trouwe en Waarheid Gods;

en de

Tweede: Bat God de Ootmoed met wel.

gevallen aanziet; en verkiestde Trots en Hoogmoed daar en tegen haat, vernedert, en in het f of werpt. Laaten wij den ons nog overigen tijd aan de overweging dezer Waarheden toewijden !

Gods Trouw en Barmhertigheid is eeuwig en Onveranderlijk. Dit heeft zich bijzonder bij B 5 de

Sluiten