Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP HET PAASGH FEEST. 43

derdrukken, en de moeielijkfte deugden uic te oeffenenf Hoe ligt moet het hem vallen, die door het geloof zich den levendigen Jezus vertegenwoordigt, om de wereld en alle opwekkingen tot de zonde te overwinnen ! Hoe ligt is het voor den Toornigften mensch zijnen toorn in de teegenvvoordigheid van eenen Koning te onderdrukken! hoe ligt, zelfs ook, wanneer hij den Koning niet ziet, en alleen vermoed, dat hij achter een gordijn ftaa! Hoe duidelijk is het derhalven, dat niets de deugd van eenen Christen zoo zeer veredelen kan, als het geloof aan de Opftanding en het Leven van zijnen Verlosfer, en zoo zeker is het ook, dat zich de Christen bij deze uitoeffening der deugd welbevinden, en zalig gevoelen moet.

Even dit Geloof maakt hem ook de deugd tot eene aller aangenaamfle bezigheid; het maakt, dat hij bij alle zijne werkzaamheden en verrichtingen altoos wel te moede is. ó Hoe zalig, hoe weltevreden moet een mensch zijn, dis van deze waarheid: „ Jezus leeft!" overtuigd en als doordrongen is! Hij leeft als de Zoon van God, als de Heer, en Heiland, en Richter der Wereld! Ik handele derhalven in zijne tegenwoordigheid! Hij ziet, Hij doorziet mij! Hoe zalig is een mensch

in

Sluiten