Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3Ö leerrede'

over te verheugen ? Zd ik zeggen: dat hét voor allen nuttiger, en voor niemand fchadelijk is, van de nuttigheden der gaven Gods te fpreeken , en over het fchaadelrjke, dat aan derzelver misbruik verbonden is, Waarfchoüwingen aan te hooren? Zal ik zeggen: dat hec den Aandacht van allen, (ook van hun, die van eenen gezegenden Herfst het minfte , of wanneer men wil, in het geheel geene voordeden trekken,) overwaardig is, wanneer men hunne gedachten en gewaarwordingen door het rijk der Natuur toe den Schepper en Oorzaak derzelve opvoert, en hun de grootfte van alle waarheden voor oogen ftelt,- namelijk, dat alles van God, en uit Gód komt, en dat God alles irt allen is?

En , wat zullen wij den zulken antwoorden , die dergelijke Leerredenen als niet geestelijk, niet Christelijk, niet Euangelisch genoeg achten? Zullen zij het begrijpen, wanneer wij hun zeggen: dat alles Geestelijk," Christelijk en Euangelisch is, het geen de menfchen , op Gods genade en weldaden, (zij moogen dan het ligchaam of de ziel betreffen,) opmerkzaamer, gevoeliger en dankbaarder maakt; en hun het rechtroaatig gebruik duidelijker, en voor het misbruik behoeden kan? Zuljen wij zeggen:

dat

Sluiten