is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S20 over de uxtvvericz. van het landb. leeven.

en de ftrüfuitvoering oogenbliklyk gefchiedde, en zondert geregtlyk onderzoek, waren aiie voorwendzels genoegzaam, en werden 'er veelefl verdelgd, niet als vyanden i van de party, maar uit beweeggronden van gierig- ■ iigheid (*) , willekeur en de verfueilykfte driften. Zo brengt, volgens de aanmerking van hume , het eene uiterfte het andere voort. Op dezelfde wyze als ftrengheid in de Wetten gefchikt is om groote llapheid in de uitvoering te wege te brengen, 20 veroorzaakt derzelver te groote llapheid eigenaartig wreedheid en barbaarschheid. Het is gevaarlyk, ons, in eenig geval, te dwingen, derzelver heilige grenspaalen te overfchreeden. Het Volkscharacter, egter, moet ontleend worden uit de Wetten zelve, niet uit de bovengemelde ongeregelde handelingen.

(*) Ut quisque domum aut villam , postrema attt vas, aut vejlimentum alicujus concusjïverat, dabat operam, ut is in proJcriptorum numero esfet. Sallust. Bell. Calil. Orat. Ctefaris.

(Plet Vervolg hier na.)

de geschiedenis der vrouwlyke sexe.

In eenige Brieven.

(Uit het Engelsch.)

IV. BRIEF.

Over de Veelwyvery. — Het koopen der Vrouwen. — On* gerymde Huwlyksgebruiken in verfcheide Landen. — Over de Echtfcheidingen.

De laage ftand,waar in zich de Vrouwen, onder Barbaarfche Volken, bevonden, voerde de Veelwyvery in, en het koopen der Vrouwen tot Wyven. De rechtmaatige hoogagting, dezelve toegedraagen onder befchaafde Volken, herftelde de Wet der Natuure, en bepaalde den Man tot ééne Vrouw. De gelykheid van rang wederhoudt den Man van meer dan ééne Vrouw te neemen, gelyk deeze ook de Vrouw belet van meer dan één Man te trouwen.

Wy