Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j. SCHEFFER AAN J. W. S. MULLER. 5I5

■Li wmfchen dat eens met recht mag kunnen worden föe^T^-ASden lof. Hy volgt Muller voet Koet , draagt 's mans ftellingen en bewyzen met de Een woorden voor, en geeft dan daarop zyne aanllr inSn, waarin allerwegen kunde' en belezenheid looSfen. In gene zyner tegenbedenkingen heerscht KSfe of bitterheid/en, fchoon hy foms met kou Ifzyn harde waarheden te zeggen, kan men hem evenLel niet befchuldigen van enige de mmfte onbefchetBenheid.

\vVtromvlyke Gefprekken , Ulftfèndt de ^"g&P*** f denverpen van onzen tyd, Verlichting, Vryheid, GelykI heidXz- Te ^fleÜam, by M. Schalekamp. In gr. I 8vo, 124 bl.

EPn Katechizeermeester, een Schoolmeester en een Leeraar , zyn Wer de drie fpreekende perfoonen, DerlelverkaTakte/ en manier van denken worden m het

la^^ aft ,Tdt mTee "bS E SS^SkS en vooroordeel, tegen de Verlicht mg " i nsenomen, en in den Schoolmeester iemand, die, "me hefSde braave hart, uit misbegrip, zomtyds " ï al te ver gaat, men zal in Do. Denker den man I vinden die den misten middenweg bewandelt, en de

vefwoXringe, moeten wy zeggen Jjd«te tegennofnrpt 7irb met genoegen laat leezen, en m LT/elve opPeen iSSn&W veele vooröordeeler., ^S^dTvfrlichting, beftreden, en de verwarde denkbeelden welke veelen daar omtrent voeden, opgehelderd ?n omwiS worden. Aangaande den. goeden imaak rnze^NatieboezImt dit geene8

iin Want hoe weinig wy ook op hebben met eene ovei drevSe" tefteT fcVe"de, Verlichting , zyn wy, egter van oordeel, dat*de befchaaving van het verftand,

Iï^'Jïedeneerde gronden, gefterkt, wat het GodsdienftigP STSom W-te Schriftuurkennis, met te fterk

Sluiten