Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en als leeraar der waare vryheid, 5°7

Ë^r deezen bemerken, dat zy alleen de oorzaaken vva,deedt deezen wauw, j gloeiende

ien V"n rftaLdr — Hy feert hefde waare Grootheid verwen almaalt. —-— n>' « hunner Medemen-

ichen, en bezweert u zuiveren XeTvaiTaTle overhefS en dwinglandy doorftraaS feeën welke hy zich, geduurende zyn geheel leeven,

moed verzette. -Deeze en andere poogm-

!2 voo? hS ^11^er Medemenfchen veroorzaakten hv naar waarde bekend wierd, en, ten nutte van het Vaderland, S emde moest maaken aan zyn amptelooa

leeFven min geneigd om zich aan den dienst van hetzelve

2^^^ Dan fpuedig ^

Kg IS»»., bekend welke ge.

lefmenden aan vaneen jongen Vorst alles kwaads neemenaen *u Reeenten zochten, echter,

delgen Tor deezen dood den Volke befchooren voor rlhnuderi; en terwyl men overal om het verdeelen der buit ?wSe, en 'er ain alle kanten botzingen plaats hndden wierd 'er door een der Gewesten voorgeteld, Sm in eene Grotf* Vergadering van de Staaten, te beraarS dat "ue Provinciën, ten minten in de. gewichtigfte 5 n n eenen gelyken voet behandeld wierden. 2 o1e%slfel bewillilde ten eerten in dit voorte , en benoemde scheele, om, aan het hoofd van de talryke be-

"^rn» «sa zwaöw^i^

doch verwaarde vooraf, dat hy nimmer eenige belooning voor zvne moeite, of ter goedmaaking der kosten, zoude winen SneVemen maar ifeeds van het zyne wi de eeVen. - van welke gewoonte hy naderhand nimmer ^"S-^

Sluiten