Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$0ï3 r. „. scheele, beschouwd als regent,

Elk uwer, myne Honrers, bewondm yphPr a„ van edele belangloosheid. Dan het: V deezen trek flaauwe fchets vin de grootheiden r ferT^e^ Even als Marcus Curius, voegde hv hv rtil™ V -» eene gelyke maatigheid , e'n leefde irï^enVaafzo "ef voudig als op zyne geringe Landhoeve. _ S ™ f'l' onverlchrokken als Fabrïcius ■ en in zich 7f>if I

dee^vtkSêrinSZfLGR^ ^em ter

gSSWS? ó»vdeer &53S^^

koopen van ampten , het vervreemden van, '« t gijgen, en de/elyke euveEen? - tehltt^Z dezelve noemde hy met naam en toenaam, - de musch wierd door hem geheel ontT^L^ • * deumizaimpn j fecucci ontmaskerd; maar de

ueugazaamen vonden, daarentegen, n hem een edpimnT

S."™"" gy modM ^ "uTbdoond

tiiS" fe.'T1 vrucmc,0»s afloopen der Groote Verfde ring, keerde scheeie naar zyn Vaderlvk I anrl.SS .

tezorgen gmvV ^t^- konde ' ee™'ge aflefding te bezorgen Van hier die geweldige eerfte Engelfche

oor-

Sluiten