is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AARDRYKSKUNDIG WOORDENBOEK. ^43

vergaderingen daarftelt. Het uitvoerigst artikel van ah IerI is dat van Amfterdam, 't geen wy, om iets over te neemen, zullen laaten volgen.

Amflerdam, Stad, Hoofdplaats van het, Departement van den Amftel, en Hoofdplaats van !eder der zes eerlte Ringen van dat Departement. In het geheel, zo binnen haare muuren, als daar buiten, onder haar rechtsgebied, zyn geteld 217024 zielen. Hier van behoort in den

1 Ring een getal van 31500

4 "~~ ! Z~Z ^500

De 1 Ring van dit Departement is afgedeeld in fp Orondvergaderinaen, van dewelken 5 uitgemaakt worden^ doorgdf DofPen Slooten , Slooterdyk , Osdorp * ei de Vrye Geer.

De a Ring is afgedeeld in 63]

yje 3 ■ 69 i

De 4 ' 68 \ Gronavergaderingen.

De 5 % I

De 6 ' ' 6?j

Doch tot den laatften levert Muiden 'er 2; Weesp met de Bylemermeer 6; Weesper Karfpel n; Diemen 2 i Ouwerkerk 3 5 Abkoude n i Thamen en Uithoorn 3 i v.?Sart . Aalsmeer , Rietwyk en Rietwykeroord 4r

£iUla«ren e" Vriefekoop 1 i Leimuiden 1 ; Amlteiveen S WaLgraafsmeer 2. Zo dat Amfterdam tot deezen Rins 20 Grondvergaderingen toebrengt.

In deeze Stad is ook het Departementaal Gerechtshof'van het Departement van den Amftel geplaatst

De Kaart es der geneeie is-epuDuc». ™ uC. menten zvn itt hunne zoort niet kwaad, doch te klein wn beftek, om zich door derzelver uitvoerigheid of naauwkeurigheid aan te pryzen.

R 4 *'*