Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fttaz, ( 6 wat treft u nader ) Door zijn kunde en braafheid groot,

Wierdt qp .heden beider Vader . -

Blijft in'.voorfpoed Ü ten raader» .uw befte vriend in nood!

Dichters! fehetst vrij i Mmtafreclcn,

En zo gij hier bloemen- ftrooijt? Wil" m maritz blijdfehap'dccien, ■ Die reeds -t kind zijns-Zoons mag ftrceIc„; 't Welk zijn vreugd geheel vokooijt.

Doe, met mij, p Wijrook branden;

Wekt elks aandacht door uw' geest, Biedt, getrouw,, pet Hare en handen, Met mij, zuivere OFeriinden,

Op dit dubbel Huwlijksfeest!

Maagdlijk fehoon met trouw omgecven, :

't Rijkst fgefchenk de? Lentejeugd, Schetzen fmm en nooRTJES ,ccvea; . Doeu havart en holland ftrecven

Naar 't genot van Liefje en Eeu«j.

: Roem

Sluiten