Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27 )

1 Ja: de zaalge is flechts wat verder af gaan woonen,

Hij woonde lang genoeg op dit beneden rond. Maar plaats, noch afftand kan vereende zielen fcheiden,

Zo zeeker, als de beê van JESUS wordt verhoord; (*) ' Zo zeker, als zij ons in 't Paradijs verbeiden

Zo zeker liefde darfr in al heur' luider gloort. Ja-' diir voelt NIEUWLAND ook voor ons nog 'thart ontgloeien,

Waar vrienden zonder vlek en zonder rimpel zijn; Waar eerfl de vrieudfehap als in eigen grond mag bloeien',

Dat dan dat fombre beeld uit onzen geest verdwijn 1 — Dat moordend denkbeeld van een fcheiden dat zijn harte

Thands ongefchikt zou zijn voor 't peinzen op deeze aard; Neen: nam hij hier eens deel in onze vreugde en fmarte,

Wij zijn ook daar hem nog dan een gedachte waard; Hij zelv' betoogde dit (t) cn wat dan mijn betoogen?

De fchrandcre wijsgeer zag, door JESUS Geest verlicht, Reeds hjer hoe ciiristus kerk, met Christus kerk bewoogen,

Ook aan haar deuken zal voor JES US aangezicht. <t

Wel!

(♦) Joh: XVII vs. 22 & 23 verg. vs. 20.

( + ) Men leeze , het geene de Chriffen wijsgeer overdagt heeft, in zijn werkjen, over de oneindige toeneeming ia kennis nu tea deod.'

Da

Sluiten