Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Uitgever xxr

En is dit zo, dan vrees ik ook in het minfte niet, van eenige berisping ofwandank te zullen behalen , met dit Werk, fchoon buiten ons Vaderland geboren, tot bevordering van godvrugt en geestelijke Stigting onzen Xederlandercn aan te bieden. Te minder, om dat de Schrijver, onderdezulken die met de zalving van den Heiligen, en de geestelijke Gave der Stigting, bedeeld zijn, op eene aanmerkelijke wijze fchijnt uit te munten; zo als blijkt in deze Brieven* in welke de Lezer, zo ik mij niet grootelijks vergisfe, op eene uitftekend leerzame en bevallige wijze zal vinden in 't werk gefteld, het gene ik , hoewel met flaauwe trekken, over de Geestelijke Stigting poogde te fchetzen; terwijl ze alle vrij klare kenmerken dragen van de gepastheid van den Tijtel: CARDIPHONIA, d. i.> De taal van 't hart.

Dit Werk, onlangs te Londen gedrukt, werd mij, döor een mijner Vrienden aldaar, toegezonden, en van mij met zo veel fmaak en ftigting gelezen, dat ik mij opgewekt en aangemoedigd vond, om het zelve mijnen geëerden en kundigen Vriend , den Heere M. van Werkhoven, ter vertalingeaanteprijzen, die ook, uitovereen-

item-

Sluiten