is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte beschryving der provincie van Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 221 )

te Horstwanrd genoemd, buiten en behalven de Horftermeer, die wy zoo even befchreven hebben, bevat deeze Heerlykheid, den Uiterdykfchen en Binnendykfchen Meerpolder, de Spiegelpolder, en de Buurt Hinderdam. De Spiegelpolder word van den binnen Meerdykfchen gefcheiden, door de Naarder- of Bergervaart, en van die van Ankeveen, door het Water den ouden Gooy genaamd, ten Weften heeft men het Eyland van den Berg, van de Polder gefcheiden door de nieuwe Vecht of Rhedevaard, dus genoemd naar Jonkheer Godard van Rhedc, Heer van Nederhoïst, die deeze Vaart in het jaar 1629 deed graaven.

Deeze Heerlykheid is in het geheel 855 Morgen groot: en bevat puim Honderd Huizen. In het jaar 1708 werd Jonkheer Godard van Tuyl van Serooskerken, Heer van Welland , met deeze Heerlykheid wegens het Sticht van Utrecht, en met de Ridder-Hofftad, wegens de Graaflykheid van Holland verleid. Thans behoord zy aan de Famielie van Jonkheer Jan Arend Godard Baren de Vos van Steenwyk.

By de Buurtfchap Hinderdam, ligt ook de Schans van dien zelfden naam, die in het jaar 1673 merkelyk verbeterd wierdt. Deeze Schans werd in het jaar 1672 toen de Franfchen "de -Provincie van Utrecht in hunne macht hadden, met eenig Krygs volk van de Staaten bezet gehouden, doch, wanneer de Franfchen, op den 20 February 1673, omtrent 600 man fterk aankwaamen,overmeefterden zy dezelve.

De Ambachts-Heerlykheid Nichtevecht, legt ten Weften van de Rivier de Vecht, en ftrekt zich langs dezelve uit,ter lengte van twee uuren gaans, namelyk van de Paal of Grensfcheiding van Loenen, tot voorby den Hinderdam. Even bezuiden het Dorp van dien naam, word deeze Heerlykheid in twee deelen gefcheiden, dooreen gehucht, klein Muyden genaamd, welk tot de Provincie van Holland behoord. Het Zuidelyk gedeelte ftoot tegen de Landen van Loenerftoot, tegen de Kade, den Indyk, en tegen de Riethoven van Nederhorst. Het Noorderdeel, waar in het Dorp gelegen is, heeft de Rivier de Vecht ten Ooften, en meest ten Zuiden, en word ten Noorden, door eene Wetering van Holland gefcheiden. Men begroot deeze Heerlykheid, op 783 Morgen, zy behoord aan de Familie van Mr. Willem Huydccoper, en wierd in 't jaar 1676, met alle haare

ferechtigheden, door de Staaten verleid aan den Heere van Zuilen. len teld 'er omtrent de zeftig Huizen.

Het Dorp Nichtevecht, legt aan de Vecht, en is omtrent anderhalve uur gaans van Weesp, en een uur van Abkoude gelegen. Het heeft een nette Kerk, met een fraaie Tooren voorzien, die door een Predikant bediend word, welke onder de Clasfis van Amersfoort behoort. Dit Dorp heeft van de Tyranny der Franfchen in 1673,

E e e meer