is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten dichtwerken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10Ö VERSCHEI DENERLEI GEDICHTEN

Door dit voorüitzigt aangefpoord,

Kan niets voortaan u meer beletten Uw fchreên op 't kunstpad voort te zetten.

Vaar voort dan, ja, vaar moedig voort; Zo worde alom, met blijde klanken,

Gewaagd van JULIANAAS lof;

Zo vindt het vrije Neêrland {lof Om U voor uwe vlijt te danken; En Haerlem, 't geen gij thans zo fchoon eene eerzuil üicht, Blijv' haarer helden eer u eeuwen lang verpligt!

EER VOED KUNST.

AAN