Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£3?

L IJ K Z A N G,

TER

GEDACHTENISSE

VAN

JONG K VROUWE

JULIA NA CORNELIA,

BARONESSE DE LANNOY.

6 Cj od! — wat tijding treft mijn oor! —• Wat naare doodkreet rolt door 't koor

Der vrije Zanggodinnen! — Pas fpande in 't groenend Lauwerland, Voor Batoos Melpomeen, mijn hand De zilvren Cijterfnaar, met dichtgewijde zinnen;

Of, 'k worde als van een' donderflag Getroffen in de ziel door de aakligfle aller maaren! — Zo kan één oogenblik, één dag, Ons vreugde en treurflof baaren! —■

Sluiten