Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

AANSPRAAK

in het®

WEESHUIS

der

LUTHERSCHE GEMEENTE

TE HAARLEM,

Den 20. January 1789. by de Vleringe der vyftigste verjaaringe van dat Godshuis ;

door

C. C. H. V ANDER AA,

Owiften LeeraiT in^{l£Zelve Gemeente.

Op verzoek^r^^^^GENTEN

gedaaa^n iaJset Licht gcgeeven.

De REGENTEN van het LUTERSCHE WEES - en ARM-HUiS , aan de WEEZEN en ARMEN van het zelve ,

By gelegenheid der 50 fte Ver'] aar mg van deszelfs Stichting op den zo. January 1789.

DICHTSTUK.

Gedrukt ten voordeele van het Weeshuis i en voor Zes Stuivers te bekomen.-

Sluiten