is toegevoegd aan je favorieten.

De vriend van't vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90 DE VRIEND

bekenden , op een zyner landgoederen , het middagmaal gehouden, en reeds ftond men van tafel op, toen een bediende den Heer van G... kwam berichten, dat er aan de deur een Grysaart was, die hem wenschte te fpreeken.

Nu was het geheele gezelfchap elk reeds zynen weg gegaan, en de Heer van G... bevond zich met zyne bedienden alleen.

D-E II-EER van G.

.Waarom laat gy een zo goed oud man niet rechtftreeks tot my? (De bedienden gaan af.)

de grysaart. (intredende) Genadige Heer! zy wilden maai ik wilde niet.

DE HEER VAN G.

En waarom ?

DE GRi'SAART.

Ik fchaam het my te zeggen, daar ik u zie. Het ging my

als den onrechtvaardigen Rentmeefter ik fchaamde my

te beedelen.

DE HEER VAN g.

Vader! fchoon gy myn ligchaamlyke Vader waart

ik zou my uws niet fchaamen. Dit hebt gy ondertusfeheu niet kunnen weten. Ik hebbe goede vrienden by my, wees Zo goed er een mede van te zyn.

DE GRYSAART.

Neen, myn Heer! wanneer ze ook alle waren als gy, ft heb geen tyd. —.—

DE HEER VAN G.

Wat hebt gy dan te doen?

DE GRYSAART.

Iets wigtigs, myn Heer! te iterven ik wil het wel

alles zeggen als wy alleen zyn (luisterende) ik héb op

zyn hoogst nog maar acht dagen te leven.

DE HEER. VAN G.

Hoe weet gy dat?

DE