Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerwaardigen Heer R—. 23$

n tot nog toe ondervonden hebbe. Kost ft „ een middel uitvinden , om ramp en leed te> ontwijken, wie weet hoe veel ik in opzicht „ van Genade en troost verliezen zou! Ik ben „ ook niet bekommerd over mijn aangezicht; .„ het is nu, zoo als de Heer het heeft ge„ maakt, en het zal zoo weezen, wanneer ik ?, de pokjes zal gehad 'hebben! Als het den „ Heere wel gevalt, hoop ik dat het mij wel „ gevallen zal. — In het, kort ; - offchoon ik „ anderen niet berispe , is ecliter, wat mij .„ betreft, de "Inenting iets, welk ik niet zou durven onderneemcn. * Indien ik het waagde, „ en de uitkoomst was niet gunstig , ik zou ..„ mijzelven befchuldigen, van het beRuur uit „ des Heeren handen in de mijnen te hebben 9, willen overneemen ; het geen ik in andere „ gevallen nooit gedaan heb, of ik ondervond, .„ dat ik zoo weinig in Raat ben, als ik recht „ hebbe, om voor mijzelven te kiezen. Daar ■„ beneven; de. Inenting zou mij, op zijn best, „ maar beveiligen tegen één eenig van de ontel„ baare reeks der natuurlijke kwaaien' waar aan „ het menschlijk ligchaam onderhevig is; ik zou „ even zeer bloot Raan, als thands, aan eene .„ rotkoorts, aan kolijk, aan ontfieeking in de ja ingewanden, of in de hersfenen, en aan dui.„ zend andere geduchte ziekten, welken rond;„ om mij waaren, en flegts wachten op verlof .„ van Hem die alles regeert, om in weinig „ !dagen of uuren een einde aan mijn leven te s, maaken. Ik heb derhal ven, dóór des Hee-

5) ren

Sluiten