Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sr. Mary Woólnöth, e. z. v. 515

ters in het bezonder weezen moogen, indien gij niet wederom gebooreu wordt (r), van boven gebooren, verlost van de liefde en den geest der weereld (s), en deelgenooten gemaakt van de Liefde en den Geest van den Heere Jesus (t), zoo kunt gij bij Hem niet in gunste aangenoomen worden, in den grooten Dag zijner verfchijning, welke aanflaande is. Mijn hart ver. langt naar uwe zaligheid; maar het zij gij hooren wilt, of het nalaaten, ik moet uwe gewetens tot getuigen neemerij dat ik getrouw om» trent u geweest ben. Indien na dit alles ———

het welk God verhoede! eenigen van u-

lieden verlooren gaan, ik ben rein van hun bloed (u). Vergunt mij, u ten verzoek tc doen. Het is niet waarfchijnlijk, dat ik u ooit andermaal op deeze wijze lastig zal vallen, en daarom wilde ik u bidden, dit Papier te bewaaren. Maakt het thands geenen indruk op u , er kan ceagunstiger tijd koomen. Slaat gij er weinig acht op, in uwen voorfpoed, het kan zijn, dat een tijd van tegenfpoed u noodige, om het nog eenmaal te leezen. Geeft gij er geen gehoor aan, bij mijn leven, misfchien, zoo gij mij overleeft, zult gij het met meerder opmerking inzien na mijnen dood. Het is echter vermoedelijk, dat fommigen van u, mij niet zullen over-

lec-

Cr) Joannes (s) Galaten h 4.

CD Romeinen FlII-.g, (u) Handelingen XX:a6,

Mm 2

Sluiten