is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven en gesprekken over eenige belangrijke waarheden van den hervormden godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gesprekken. 647

en vatbaar gemaakt te worden , door middel van zulke oeffeningen , als waar voor in den hemel nog plaats nog gelegenheid meer zijn zal. En welke oeffeningen zijn dat? (1). De waare ootmoedigheid. Deeze , 't is waar , zal in den hemel volmaakt beoeffend worden , dog niet op die wijze , als nu ter hunner beproeving en voorbereiding gevorderd wordt. Ik laat dit, ter bekorting , aan uw peinzend nadenken over; dog herinnert u dan vooral , de voorbeelden van Abraham, David, Job, Jezaias, en andere heiligen (q), benevens de heilzaame gevolgen , welken uit dien vrugtbaaren wortel voortfpruiten. (2). Het leeven des geloofs op de Godlijke beloften , in tegenftelling van dat zien , gevoelen , en genieten , het welk voor den hemel bewaard wordt. (3). Het leeren en bcocfrenen van den Euangelifchen Godsdienst, door Gods verordende middelen , als eene bediening van den H. Geest ; om God te dienen in Geest en in waarheid , en om daar door trapswijze opgebouwd te worden tot eene woon. ftede Gods in den Geest, en bekwaam gemaakt te worden voor de erve der heiligen in het ligt. (4). De liefde des naasten , in dier voege, als die in den hemel niet noodig zijn zal beoeffend te worden, alwaar God alles zijn zal in allen.

On-

(q) Gen. XVIII: 27, 31. 2 Sam. VI: 20-23. Ps. LI. 2 Sam. XV: 25, 16. XVI: 10-12. Job XLII: 1-6. Jez. VI: 5. Jakobus IV; 9, 10, 1 Per. Y: 5-9. Philipp. II: 3-11.

Tt 5