Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kersfeest.

*9

nodig had, en zonder dezelve zou hebben moeten omkomen— ach! als een kind moest hij, op de armen van zijne moeder vlugten voor het moordzvvaard van Herodes, en omdoolen in het land der vreemdelingfchap zijner Vaderen. — En wat is de gefchiedenis van zijn volgend leven anders , als de gefchiedenis van een mensch, die allerlei menfchennood bij ervaring wilde leeren kennen? Hij lijdt honger, dorst, armoede, kommer en gevaren. Smaad en fmart, trotfche vijanden, zwakke vrienden, ondankbare onderdanen waren vereenigd, om de laatfte dagen zijnes levens te verbitteren. Wij zien hem befchimpt, verguisd, doorboord — wij zien hem treuren — wij hooren

hem klagen wij zien hem wecnen

-—— bloeden fterven.

O Jezus! Jezus! in alles zijt gij verzogt, in alles beproefd , en gij hebt het in alles uitgehouden. Nu kunt gij ook medelijden hebben met alle onze zwakheden. De

mijne gij weet het Heere! zijn

menigvuldig, en drukken zwaar, knellen geweldig, o! dat zij mij maar niet ternederdrukken. — Smagtend zie ik tot u op, die B 2 voor

Sluiten