Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paaschfeest. i£

onverklaarbaar, een raadfelagtig gedrag, zo hij dat vrijwillig afgelegde leven niet weder zou aannemen. O! hoe krimpt dan zijne grootheid in ! hoe verliest die man, die zoo groot, zoo goed, zoo edel dagt, en handelde, zig dan onder den hoop van grillige, eigenzinnige menfchen! — Apolielen! hoe is het mogelijk, dat gij zulke bittere hartetranen weende over zijn lijk!? Hoe is het mogelijk, dat uwe liefdevolle agting voor hem, na zijn dood niet is uitgebluscht!? —

Uitgebluscht ? —— Die vonk word een vlam, en verlichtte de waereld. Ik zie u, kort na zijnen dood, heentrekken, om zijn Godsdienst te verkondigen in de waereld. Zijn Godsdienst? Een Godsdienst, die eenen gekruiften Jood tot Stigter had, en aan dien alle waarheden, allepligten, alle uitzigten, alle menichelijke gelukzaligheid, alle menfchelijke deugd verbond ? Een Godsdienst, die geene vooroordeelen be» fchermde, hoe oud ook, en geene driften ftreelde, hoe geliefkoosd ook? Een Godsdienst, die niet naar den groffen zinnelijken fmaak van het gemeen , niet naar den B a tij-

Sluiten