Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fAASCH FEEST.

27

Nog eens fta ik bij uw beeld ftil, verheven , beminnelijke eerfte getuigen van Jezus heerlijkheid! —- Wat is Goddelijk, zo dat niet Goddelijk is, 't welk u tot zulke volmaakte , vergenoegde , vrolijke, en weldadige menfchen vormde? Wat verdient onze bewondering, onz» vereering, zo het Euangelie dit niet verdient, 't welk u tot zulk eene hoogte van deugd en gelijkvormigheid aan God opvoerde? De

natuur, de wijsgeerte roemt zulke menfchen niet. Gij doet dit, verheven, veragte leer van Jezus! — of liever — Gij! Gij zelf! gekruifte, herlevende, diep-aangebeden, en fmadelijk-gehoonde Nazarenerü —Wie, als een veragter der deugd, een vijand der menfcheid, wie kan zulk eene leer veragten, met zulk een Godsdienst fpotten? Wie, als een ondeugende, kan een Godsdienst haten,

die

Sluiten