Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREUR SPEL. 35

roemde gelukkigen zwelgen, van welken Ze befchoriken oplïaan, en zoo in de eeuwigheid voor dert trodn des Almagdgen tuimelen. Mijn dankbeeld van; geluk trekt zich genoegzaamer in mij zelveri terug. In mijn hart liggen alle mijne wenfchen begraaven. —

president,

Meesterlijk! onverbeterlijk! heerlijk! Na dertig

jaaren weder de eerfte voorleezingl Jammer

flechts, dat mijn vijftigjaarig hoofd te taai tot lee-

ren isl Doch om dit zeldfaam talent niet

te laateh verroesten, zal ik u iemand aan uwe zijde geeven, bij welke gij u in deeze veelkleurige dot-

beid naar wensch kunt oefenen, Gij zult be-

fluiten.. héden nog befluiten, om eene vrouw te neemen;

ferdinand; treedt ontzet terug;

Mijn vader!

president: Zonder komplimenten. — Ik heb Lady Milford, uit uwen naam, eene kaart gezonden. Gij zult, zonder uitftel fchiMring maaken om derwaarts te gaan , en haar te zéggen, dat gij 'haar bruidegom zijt. ferdinand. Lady Milford! mijn vader? *

president.

Als zij u bekend is.

ferdinand; geheel luiten houding. Welk eene fchandzuil in 't hertogdom , is zij C 2

Sluiten