Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwsgierige Waereld voor oogen houd, aldus word gij fteeds het flagtoffer uwer welmeenende openhartigheid!

Zou men het niet vervloeken om langer de bekendrte waarheden van de tijrannifche Schoolmeesters te fchrijven? —~ Hunne met de plak gewapende hand fchijnt van de rekbaarfte ftof gemaakt te weezen, want alomme Haat zij de fpreekende onfchuld op den weereloozen kop. * * *

Ik trok Pococurantc vrij onzagt bij de ooren, ten einde hij fchielijk opftaan en mij vergezellen zou. De goede Man voldeed met allen mooglijken fpoed aan mijne begeerte en wij vertrokken.

Maar, vroeg Pococurantc, toen wij op weg waren, wat is toch de reden van uwe onmaatige vrees?

PANJAGELLO,

Zaagt gij dan den Schoolmeester niet?

P OC OCURANTE.

Welnu, ja! ik heb hem gezien. Maar wat is er toch aan deeze wijnzak dat u, beangftigen kan?

PANJAGELLO.

Gij hebt hem gezien, en gij vraagt mij, wat mij beangftigd?

PO*

Sluiten