Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST der STUKKEN enz,

Refolutie van Gecommitteerde Raaden in dato 7. Julij 1780. 9p.

Brief van de Vierfchaar aan Gecommitteerde Raaden , in dato 13 Julij 1780. . . . 107.

Requefte van Mr. Pieter. Marcus aan de

Staaten van Hulland. . . . 109.

Refolutie der Staaten van Holland, in dato 27.JuJij 1780 119.

Barigt van de Vierfchaar aan Hun Ed. Gr. Mog.

in dato 4. September 1780. . . jZ2,

Refolutie der Staaten van Holland,in dato 8. September 1780. . ... 193,

Requefte van F. A. v. d. Kemp aan de Vierfchaar, geprefenteerd den 11. Junij 1781. . 195.

Refolutie van de V' ierfchaar, in dato 2$\ Junij

17S1. . • . . . 202.

Brief van de Vierfchacr aen Hun Ed. Gr. Mog.

in dato 9. Julij 1781. . . . 203. Refolutie der Staaten van Holland, in dato 12.

Julij 178 1 212.

Nader Requefte van F. A. v. d. Kemp aan de

Vierfchaar, geprefenteerd den 15. Oct. 1781. . 214.

Requefte van F. A. v. d. Kemp aan de Staaten

van Holland geprefenteerd in Nov. 1781. . 220.

Mondeling Verzoek door F. A. v. d. Kemp gedaan in de Vierfchaar, den 14. Jaaujrij 1782. ..... 22Ö.

Refolutie der Staaten van Holland, in dato

25-. Januarij 1782 230.

Brief van de Staaten van Holland aan de Vierfchaar, in dato aj. Januarij 1782. . . 23?.

Nota van F. A. v. d. Kemp aan den Secretaris der Vierfchaar op den 28. Januarij 1782. overgegeeven. . . . . . 234.

Refolutie van de Vierfchaar, in dato 28. Januarij

ï/82 235.

Sluiten