is toegevoegd aan uw favorieten.

Procedures in de zaak van m{r}. Pieter Marcus [...] op en tegen François-Adriaan van der Kemp [...] over het doen of laaten drukken van den Lierzang [...] door E.H.J. te Leijden bij L. Herdingh MDCCLXXX

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34 )

ontkenning van de meerderheid , of eenig bijzonder lid van de Friefche of andere Regeeringen in deze landen, in het oog gehad te hebben. Zegt nader:

' Niet verder op dit Ar Heul te kunnen antwoorden, bui dat het laatst gedeelte van de vraag gecanneleerd is met de hijpothefe , in 't. begin der vraeg ge "ield, welke hy Ged< in Perfoon ten fierkflen ontkent.

Zegt:

Bij herhaelde reifen reeds geaffirmeerd te hebben, dat op het gem. Dichtftuk geene der qualificatien toepasftlijk zijn, die er door den Heer Promotor lij de Dagvaerdi/ig aangegeven worden , en niet nader te kunxen antwoorden op dit Articul, om dit het fteunt op tweeonderftellingen. Betreffende de eene de fchuldigheid van het ftuk , welke de Ged' in Perfoon ten fterkfte ontkent, de andere

land in 't voorf. 8S Couplet gezegd wordende ten gevalle van één hun eed , ons heil vertrapt te hebben, zulks niet in den eenvoudigften en ligtst verftaanbaren zin van den lezer moet verbaan worden , immers kan verftaan worden, van het Eminent Hoofd van deze Republicq,

Art. LXXXVIII. Of hij Gede in Perfoon niet bekennen moet, dat derhalven dit Dichtftuk , • het zij dan dat het abfoluut betrekkelijk is in de gemelde uitdrukkingen tot het EminentHoofd van deze Republicq en tot de Leden van de-hooge Friefche Regering, het zij dan dat hetzelve in eene gemakkelijke en natuurlijke verklaring bij den lezer alzo kan opgevat worden, een voor