Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 194 )

Fiat infertio.

Waar op gedelibereerd zijnde, is goed gevonden en verftaan, dat de voorfchreeve Requefte, mitsgaders het bovengemeld Bericht daar op, zullen worden geëxamineerd door de Heeren van de Ridderfchap en verdere Hun Edele Groot-Mog. Gecommitteerden tot het groot Bsfogne, en de Vergadering daar op gediend van derzeker Confideraticn en Advies.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

Aan

Sluiten