is toegevoegd aan uw favorieten.

Sokratisch comiesch onderzoek naar den zetel des characters in den mensch.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6"& ONDERZOEK MAAR HET

dat men, van ouds, in de waereld daaden err voorvallen heeft zien gebeuren, die in de daad de menfchen in de war bragten; want ze zagen dikwijls dwingelanden gelukkig, en nog al redenlijk lang regeeren, daar tegen braave menfchen ongelukkig worden ; dat konden ze maar, met hun ecnvouwig begrip van recht, niet overeenbrengen; zij dagten, braave en vroome lieden moesten juist daarom ook gelukkige en rijke lieden zijn ; en de flegten ongelukkig en arm , en ziet, daar kwam over het geheel maar niet van, zeer dikwijls zagen ze hen tegendeel gebeuren ; wat was dan daar tegen uittevinden? Wel! dat was best, om dat met de zielen zo wat te vinden. Goed . . . dat kon gaan; de ziel moest-toch in 't leven blijven, wel nu, 'er moesten toch nog geduurig nieuwe lighaamen , zo van beesten als van menfchen, met zielen voorzien worden ; ze begrecpen derhal ven , dat dit gefchiede door een wandeling van het eene lighaam in het andere; en op dien grond troostede men elkander, dat de dwingeland veel kans hadt, om, na dezen , in een wolf te arriveeren; terwijl de vroome, doch verdrukte man, welligt naderhand in een papegaay, fchoothondjen of in eenig ander dier , waar van men veel werks

maakt,