is toegevoegd aan je favorieten.

Sokratisch comiesch onderzoek naar den zetel des characters in den mensch.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152 ONDERZOEK NAAR HET

zullen wij ook zien hoe de Lugtsgefteldheid, in de meer of mindere droogte, vogt en electriciteit van den Dampkring, en de gefteldheid van den Grond, de Characters der natiën vormt. Waarom, bij voorbeeld, de Franfchen doorgaandsch vlug en driftig, de Duitfchers bedaard en ernfiig, de Italiaanen vleijende en listig, de Nederlanders ijverig, getrouwen zuinig, de Engelfchen wild, verheven of laag, de Spanjaarden trotsch en traag, de Rusfen, Zweeden en Deenen vindingrijk en werkzaam, de Lappen, Finnen, Samojeeden en Groenlanders, over het geheel, onleerzaam en bot, de Indiaanen traag,

wraakzuchtig, valsch en bedrieglijk zijn Maar

wijl die voorraad, gelijk ge Jigtelijk denken kunt, ftofs genoeg voor twee Voorleezingen verfchaft, zal ik het 'er dezen avond bij laaten berusten ; te meer nog, daar mij de menigvuldige bezigheeden thands beletten dit alles na behooren uittepluizen.

Maar vooral zullen wij in het oog dienen te houden, om het tweede deel van het menfchelijkgeflagt, te weeten de vrouwen, ook eens tot het onderwerp onzer befchouwing te maaken. Doch dat is een heele ftudie apart; want dat menschfoort is indedaad geheel op zig zelve,

en